Serwis olejowy

Każdy układ hydrauliczny powinien podlegać stałej kontroli. Zachowanie właściwej czystości oleju oraz monitorowanie stanu technicznego układu hydraulicznego zapobiega awariom oraz przestojom produkcyjnym. Dlatego firma Salus Hydraulics oferuje:

 

Usługi w dziedzinie serwisu olejowego:

  • czyszczenie zbiorników olejowych
  • opróżnianie i napełnianie zbiorników olejowych
  • filtracja oleju do wymaganej klasy czystości

 

Diagnostyka olejowa:

  • badanie klasy czystości oleju wg norm NAS i ISO 4406
  • określanie lepkości kinematycznej oleju
  • badanie zawartości wody w oleju